?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
migrant_mind
Якось так хочецця просто грустіть... На фоні всієї тої масової істерії з запозиченим у західного світу для тупого заробляння бабла святом Хеловін, не виникло жодного бажання кудись виходити в люди. Читаю тепер зібрані в одну книжку знамениті промови відомих осіб, починаючи від Мойсея закінчуючи Бушом. Дуже інтірєсно. Так і проведем вечір.

Current Mood: thoughtful thoughtful

9 comments or Leave a comment